Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Collega-corporaties

Collega-corporaties

Met de corporaties in en om ons werkgebied werken we samen aan de uitvoering van onze prestatieafspraken. Dat doen we onder andere in NoWoZo-verband. Dit is een samenwerkingsverband van de corporaties uit Noordoost- en West-Overijssel en Zwolle. Dit zijn Beter Wonen Ijsselmuiden, Delta Wonen,  Openbaar Belang Zwolle, Salland Wonen, Vechtdal Wonen, Wetland Wonen, Woonconcept, Woningstichting SWZ en wijzelf.  

We werken samen om van elkaar te leren en om efficiƫntie te behalen. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld of we aanbestedingen gezamenlijk kunnen doen met een inkoopvoordeel. De coronacrisis heeft de samenwerking onderling versterkt. We beseffen meer dan voorheen dat het belangrijk is om van elkaar te weten wat er speelt. Door met elkaar op te trekken proberen we de focus van de Rijksoverheid ook naar onze woningmarktregio te verschuiven. Een dynamisch spel waar we actief aan meedoen.