Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Zorg- en welzijnsorganisaties

Zorg- en welzijnsorganisaties

We werken veel en intensief samen met zorg- en welzijnsorganisaties. Dat doen we omdat we onze klanten een thuis bieden. We kijken nadrukkelijk verder dan alleen de stenen van de woning die we verhuren. We hebben aandacht voor onze klanten. We vinden het belangrijk om te weten wat hen bezighoudt. Dat is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van onze brede rol in de samenleving. 

Wij werken ook samen op andere vlakken zoals bijvoorbeeld op het gebied van daklozenopvang. We ondersteunen de daklozenopvang De Herberg in Zwolle. Meer informatie over De Herberg kunt u vinden op de website: www.herbergzwolle.nl.

Housing First
Op dit moment werken we mee aan een proef genaamd 'Housing First'. Dit doen we samen met het Leger des Heils, LIMOR, RIBW Overijssel, woningcorporatie Vechtdal Wonen en de gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Ommen. Lees hier ons nieuwsbericht over de proef.