Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Gemeenten

Gemeenten

De gemeenten Dalfsen en Staphorst zijn belangrijke samenwerkingspartners. We werken met hen aan voldoende en beschikbare woningen in de toekomst. Dat gaat bijvoorbeeld over waar we nieuwe woningen kunnen bouwen. En of we bestaande woningen of wijken kunnen vernieuwen of aanpassen. De grenzen van onze huurwoningen raken de grenzen van de gemeentegrond. In onze (woon)afspraken leggen we (jaarlijks) vast wat we willen bereiken.