Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Huurcommissie

U kunt naar de Huurcommissie gaan, als u ontevreden bent over de manier waarop wij of de klachtencommissie uw klacht hebben behandeld.

Het telefoonnummer van de Huurcommissie is 0800  488 72 43.

Het postadres is: Huurcommissie, Postbus 16495 2500 BL in Den Haag.
Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.