Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Werken bij VechtHorst

We zijn een ondernemende woningcorporatie, die mensen in de gemeenten Dalfsen en Staphorst van voldoende, kwalitatief goede en betaalbare woningen voorziet. We zijn slagvaardig en financieel gezond en hebben ongeveer 2.500 verhuureenheden.  

In onze compacte organisatie werken ruim twintig medewerkers, verdeeld over vier afdelingen: Woonservice, Vastgoedontwikkeling, Bedrijfsvoering en Staf. Onze omvang brengt een veelzijdige werkomgeving met ruime verantwoordelijkheid met zich mee.

We werken vanuit ons ondernemingsplan ‘In de kern betrokken’ nauw samen met onze belanghebbenden. We anticiperen maximaal op veranderingen in de volkshuisvesting en de maatschappij. Het ondernemingsplan geeft ook sturing aan concrete doelen, zoals de duurzaamheidsambitie, het toevoegen van nieuwbouwwoningen aan ons bezit en onze dienstverlening.