Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Tuinonderhoud

Een tuin is het visitekaartje van de woning en de buurt. Een straat met onderhouden tuinen oogt netjes en geeft een prettige uitstraling. Het zegt iets over de leefbaarheid in een buurt. De bewoners zorgen voor de woonomgeving, ze voelen zich er verantwoordelijk voor. Daarom vinden we het belangrijk dat tuinen onderhouden zijn. Volgens het huurcontract bent u als bewoner zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw tuin.

Bewoners die hun tuin slecht onderhouden, spreken we hierop aan. We attenderen hen er op dat de tuin onderhoud nodig heeft. Lukt dat niet goed? Dan gaan we hierover in gesprek. Wellicht is er een goede reden voor, dan zoeken we samen naar een oplossing.