Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Passend toewijzen

Alle woningcorporaties moeten hun woningen ‘passend toewijzen’. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat het inkomen en de grootte van het huishouden passen bij de huurprijs van de woning. Zo wil de overheid voorkomen dat gezinnen met een relatief laag inkomen in een te dure huurwoning gaan wonen.

Bij het passend toewijzen kijken we naar het aantal personen in uw huishouden en de hoogte van uw huishoudinkomen. Tot welke huurprijs u mag huren, ziet u in het schema Passend Toewijzen 2022.