Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Huishoudinkomen

Het huishoudinkomen is het (gezamenlijke) inkomen van u en uw eventuele partner. Wij gaan uit van het geregistreerde inkomen van de Belastingdienst van het voorafgaande jaar. Op uw aanslag heet dit inkomen ‘verzamelinkomen’. Is uw inkomen veranderd? Dan kunt u dit aantonen met een loonstrook of uitkeringsspecificatie.

Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) hoort niet bij het huishoudinkomen.