Ik ben huurder: Huurverhoging 2018

Huurverhoging 2018

Huurverhoging 2018
Net als voorgaande jaren worden de huren per 1 juli 2017 verhoogd. Dit percentage is afhankelijk van het inkomen van uw, door de belastingdienst vastgestelde huishoudinkomen over het peiljaar 2016.

 

• Had u in 2016 een inkomen tot € 41.056 ,-? Dan verhogen we uw huur met een percentage van 1,4%.
• Was uw inkomen in 2016 hoger dan € 41.056 ,-? Dan verhogen we uw huur met een percentage van 5,4%.

 

VechtHorst vindt het belangrijk dat onze woningen zoveel als mogelijk beschikbaar zijn voor de doelgroep met de lagere inkomens. Daarom verhogen wij de huren van mensen met een hoger inkomen. Op deze wijze willen wij deze doelgroep motiveren om te verhuizen naar een koopwoning of een huurwoning in de vrije markt.

Hoe komt VechtHorst aan informatie over uw inkomen?

Inkomensverklaring huurverhoging
De Belastingdienst verstrekt op verzoek van VechtHorst inkomensgegevens. Dit is geen gespecificeerde inkomensverklaring, maar alleen een verklaring of uw huishoudinkomen in de categorie hoger inkomen, of lager inkomen valt. Meer informatie vindt u onder Extra huurverhoging hogere inkomens en middeninkomens op Rijksoverheid.nl.

Informatieplicht
Heeft VechtHorst een inkomensverklaring opgevraagd en ontvangen, dan stuurt de Belastingdienst u hierover bericht.

Bewaartermijn inkomensverklaring
Vechthorst mag uw inkomensverklaring bewaren tot de inkomensafhankelijke huurverhoging definitief is ingevoerd. Daarna moet VechtHorst uw inkomensverklaring uit de administratie verwijderen.

Bezwaar maken kan met een geldige reden
Als u het niet eens bent met de huurverhoging dan kunt u bezwaar maken. Dat heeft echter alleen zin als er een geldige reden is. Op de website van de huurcommissie vindt u hier alle informatie over.

Huurverhogingsvoorstel
Op de site van de huurcommissie kunt u nagaan of het huurverhogingsvoorstel klopt. Met de check puntentelling kunt u uitrekenen hoeveel punten uw huurwoning heeft en wat de maximale huurprijs is.

Hoe maakt u bezwaar
U bent het niet eens met het huurverhogingsvoorstel en u heeft daarvoor een geldige reden.

Wat kunt u doen 
Als u bezwaar wilt maken, dan moet u dat altijd schriftelijk doen. U kunt hiervoor het bezwaarschrift indienen. Deze is te downloaden op de site van de huurcommissie.

Deze vult u in en stuurt u naar VechtHorst. Dit kan tot de datum waarop de huurverhoging ingaat, dus tot 1 juli 2018. Daarnaast dient u een aantal stukken aan te leveren. Is de verhuurder het met u eens dan krijgt u geen huurverhoging of een lagere huurverhoging. Is de verhuurder het niet met u eens dan moet hij de Huurcommissie binnen 6 weken vragen om te beoordelen of de huurverhoging redelijk is. De uitspraak van de huurcommissie is bindend. Dit betekent dat zowel huurder als VechtHorst zich er aan moet houden, tenzij één van beiden binnen 6 weken na de uitspraak van de Huurcommissie in beroep gaat bij de rechter.

Betalen of niet
Heeft u officieel bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging en heeft de Huurcommissie nog geen uitspraak gedaan? Dan mag u voorlopig de oude huur betalen. Vindt de Huurcommissie de huurverhoging redelijk dan moet u de te weinig betaalde huur alsnog betalen. Het is daarom verstandig om dat bedrag in ieder geval te reserveren.

Heeft u geen bezwaar gemaakt maar betaalt u ook de huurverhoging niet?
Als u de huurverhoging weigert te betalen dan kunt u binnen 6 weken na de huurverhogingsdatum van 1 juli (dat is dus half augustus) een herinneringsbrief verwachten van VechtHorst. Besluit u dan toch nog bezwaar te maken, dan moet u uiterlijk voor 1 oktober (drie maanden na de voorgestelde ingangsdatum van 1 juli) een bezwaarschrift bij de Huurcommissie indienen. Doet u dit niet dan gaat de huurverhoging gewoon (met terugwerkende kracht) per 1 juli in.

Huurtoeslag 

Huurtoeslag kan u helpen uw huurkosten te verlagen. U kunt deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Het is de moeite waard om na te gaan of u huurtoeslag kunt krijgen. Vergeet u niet om de wijziging door te geven aan de Belastingdienst.

Meer informatie over huurtoeslag vindt u op deze pagina.

 

 


Formulier

Naam  
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail  
Vraag over de huurverhoging
VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL