Ik huur een woning Uw mening telt

Tip of klacht

Formulier Tip of klacht? invullen

U kunt erop rekenen dat wij uw klacht als volgt behandelen:

  • positief;
  • met respect voor klant en collega;
  • volgens een vast proces;
  • binnen een vast tijdsschema; 
  • mondelinge klachten mogen alleen in eerste instantie mondeling worden afgewikkeld;
  • schriftelijke klachten worden altijd schriftelijk behandeld;
  • de eventuele vervolgstap wordt altijd in de procedure vermeld.