Mijn huur opzeggen

De huur kunt u makkelijk opzeggen via Mijn VechtHorst. Dan weet u zeker dat u de huur op de goede manier opzegt.

Wat komt er bij kijken?

Gaat u verhuizen? Als u onderstaande stappen doorleest, dan weet u wat u kunt verwachten bij het opzeggen van de huur.

 • 1

  Opzegtermijn

  U kunt elke dag de huur opzeggen. De wettelijke opzegtermijn is minimaal één maand. Deze maand gaat in zodra wij de huuropzegging hebben ontvangen. De eindinspectie moet vallen op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Ons kantoor is namelijk op vrijdag (en in het weekend) gesloten. Let op: één maand voor de einddatum van de huuropzegging kan dit niet meer worden verschoven.

  We raden u aan om de huur zo vroeg mogelijk op te zeggen. Hierdoor is de kans groter dat er een nieuwe bewoner bekend is als u vertrekt. Met de nieuwe bewoner kunt u onderling zaken afstemmen en overname regelen.

 • 2

  Voorinspectie

  Wanneer wij uw huuropzegging hebben ontvangen krijgt u hier schriftelijk een bevestiging van. In deze bevestiging wordt ook de datum genoemd waarop één van onze opzichters de woning komt inspecteren. Tijdens de voorinspectie bekijkt de opzichter de woning en geeft hij aan wat er eventueel veranderd of hersteld moet worden. Hij maakt tijdens dit bezoek meteen een afspraak met u voor de eindinspectie.

  Let op: Deze afspraak met de opzichter is belangrijk. Zo voorkomt u dat u na het inleveren van de sleutels niet voor onverwachte kosten komt te staan.

 • 3

  Nieuwe bewoners en overname

  Als u gaat verhuizen, kunt u spullen ter overname aanbieden aan de nieuwe bewoner. Wat u daarover afspreekt, is een zaak tussen u en de nieuwe bewoner. Wij bemiddelen daar niet in.

  De afspraken die u maakt, moet u vastleggen op een overnameformulier. Dat krijgt u van ons als u de huur opzegt. Dit formulier moeten de vertrekkende én de nieuwe bewoner allebei ondertekenen. U kunt dit formulier bij de eindinspectie inleveren bij de opzichter.

  Wil de nieuwe bewoner niks van u overnemen? Dan bent u verplicht om uw spullen weg te halen.

 • 4

  Eindinspectie

  Tijdens de eindinspectie controleert de opzichter of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Bij de eindinspectie levert u ook alle sleutels in. Worden er tijdens de eindinspectie nog gebreken geconstateerd? Dan worden deze bij u in rekening gebracht op de eindafrekening. De eventuele kosten staan op het voorinspectierapport vermeld.

 • 5

  Meterstanden

  Op het eindinspectierapport staan de meterstanden vermeld. Deze standen moet u zelf binnen één week doorgeven aan uw eigen energie- en waterleverancier.

 • 6

  Eindafrekening

  Na oplevering van de woning ontvangt u de eindafrekening. Op de eindafrekening staan de volgende zaken:

  • te veel betaalde huur of nog te betalen huur;
  • eventuele herstelkosten;
  • eventuele openstaande rekeningen;
  • eventuele te ontvangen vergoedingen.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden