Ik ben huurder: Huurverhoging 2019

Huurverhoging 2019

Vanaf 1 juli 2019 voeren we een huurverhoging door. Voor 1 mei 2019 krijgen onze klanten hierover een brief. Op deze pagina leest u meer over de huurverhoging.

Hoe wordt mijn huurverhoging bepaald?
Uw huurverhoging hangt af van het inkomen dat de Belastingdienst over het jaar 2017 heeft vastgesteld. Hiervoor tellen de inkomens mee van alle personen op uw adres in het jaar 2017, behalve dat van inwonende kinderen jonger dan 23 jaar tot € 20.108,-. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • Had u in 2017 een jaarinkomen tot € 42.436 ,-? Dan verhogen we uw huur met een percentage van 1,6 procent.
  • Was uw jaarinkomen in 2017 hoger dan € 42.436 ,-? Dan verhogen we uw huur met een percentage van 5,6 procent.

Hoe komen jullie aan informatie over mijn inkomen?
De Belastingdienst vertelt ons welke klanten in 2017 meer of minder dan € 42.436,- hebben verdiend. Wij krijgen daarvan een lijst waarop staat 'ja' als uw inkomen hoger was dan € 42.436,- en 'nee' als uw inkomen lager was. De Belastingdienst vertelt dus niet hoeveel u precies heeft verdiend. Als wij deze gegevens over u hebben ontvangen, dan krijgt u van de Belastingdienst hier een bericht over.

Hoe lang bewaren jullie mijn inkomensgegevens?
We bewaren uw inkomensgegevens totdat we de huurverhoging hebben verwerkt. Daarna verwijderen we deze informatie.

Kan ik controleren of de huurverhoging klopt?
Ja, dat kan op twee manieren.
Op de website www.checkhuurverhoging.nl kunt u controleren of het voorstel voldoet aan de wettelijke eisen. Is dat niet zo? Dan kunt u bezwaar maken.

Op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl) kunt u controleren of het voorstel voor de huurverhoging past bij het aantal punten van uw woning. Hoeveel punten uw woning heeft, staat op de achterkant van de brief over de huurverhoging die u voor 1 mei krijgt.

Ik ben het niet eens met de huurverhoging, wat kan ik doen?
Dan kunt u bezwaar maken. U kunt hiervoor een bezwaarformulier gebruiken. Dat formulier kunt u downloaden op de website van de Huurcommissie. U kunt het ook afhalen op ons kantoor, Raiffeisenstraat 2 in Nieuwleusen.

U moet u het bezwaarformulier voor 1 juli 2019 naar ons opsturen.

Ons postadres is:
Woonstichting VechtHorst
Postbus 10
7710 AA NIEUWLEUSEN

Op het formulier kunt u vinden welke gegevens u mee moet sturen met het bezwaarformulier.

Wat gebeurt er met mijn bezwaar?
Als we uw bezwaar voor 1 juli 2019 hebben ontvangen, gaan we het beoordelen. We kunnen het wel of niet eens zijn met uw bezwaar:

  • Zijn we het eens met uw bezwaar? Dan passen we de huurverhoging aan.
  • Zijn we het niet eens met uw bezwaar? Dan sturen we uw bezwaar binnen zes weken naar de Huurcommissie. De Huurcommissie vertelt dan of wij de huurverhoging volgens de regels hebben uitgevoerd of niet. Zowel u als wij moeten ons aan deze uitspraak houden. Bent u het er toch niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken een uitspraak van de rechter vragen.

Welke huur betaal ik als ik bezwaar heb gemaakt?
Heeft u bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging? En heeft de Huurcommissie nog geen uitspraak gedaan? Dan mag u voorlopig de ‘oude’ huur betalen. Is de Huurcommissie het eens met de huurverhoging? Dan moet u de nieuwe huur betalen en ook het verschil. Het is daarom verstandig om het bedrag dat u (nog) niet betaalt, wel achter de hand te houden.

Wat gebeurt er als ik de nieuwe huur niet betaal?
Dan sturen we u binnen zes weken een herinneringsbrief. We vragen u daarin nog een keer om de nieuwe huur te betalen. Wilt u dan alsnog bezwaar maken? Dan moet u zelf voor 1 oktober bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Heb ik recht op huurtoeslag?
Het is altijd de moeite waard om te kijken of u recht heeft op huurtoeslag. Informatie over huurtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Waarom verhogen jullie de huur?
We verhogen de huur om financieel gezond te kunnen blijven. Zo kunnen we ook in de toekomst klanten met een inkomen tot € 42.436,- een betaalbare woning bieden. Door de extra huurinkomsten kunnen we de stijgende bouwprijzen en onderhoudskosten betalen. Ook kunnen we investeren in nieuwbouw en duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van zonnepanelen en gasloos bouwen.

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL