Ik wil huren: Passend toewijzen

Passend toewijzen

Passend toewijzen

Alle woningcorporaties moeten hun woningen ‘passend toewijzen’. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat het inkomen en de grootte van het huishouden passen bij de huurprijs van de woning.

Voorbeeld: Bent u ouder dan 23 jaar maar jonger dan de AOW-leeftijd? En bestaat uw huishouden uit één persoon? Als uw inkomen dan 22.700,- of lager is, kunt u een woning huren met een huurprijs tot 607,46.

Tot welke huurprijs u mag huren op basis van uw inkomen en grootte van uw huishouden, ziet u op de pagina inkomenscriteria.

We gaan uit van het geregistreerde inkomen van de Belastingdienst van het voorafgaande jaar
Dit inkomen staat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Het gaat om het inkomen van alle volwassenen samen. De verklaring kunt u zelf kosteloos opvragen.

Uw eigen spaargeld telt niet mee
We moeten ons bij het passend toewijzen houden aan de regels die de overheid heeft opgesteld. Dat betekent dat we alleen kunnen uitgaan van het jaarinkomen op uw inkomensverklaring. Uw spaargeld of ander eigen vermogen kunnen we niet meetellen. Alleen uw jaarinkomen bepaalt dus wat voor woning u qua huurprijs mag huren. Wanneer uw inkomen is gewijzigd, dan kunt u dit aantonen met een loonstrook.

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL