Ik wil huren: Passend toewijzen

Passend toewijzen

Passend toewijzen

Alle woningcorporaties moeten hun woningen ‘passend toewijzen’. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat het inkomen en de grootte van het huishouden passen bij de huurprijs van de woning.

Voorbeeld: Bent u ouder dan 23 jaar maar jonger dan de AOW-leeftijd? En bestaat uw huishouden uit één persoon? Als uw inkomen dan € 23.725,- of lager is, kunt u een woning huren met een huurprijs tot 633,25.

Ik ben ouder dan AOW-leeftijd. Wat is er voor mij anders?
De AOW-leeftijd in 2021 is 66 jaar en 4 maanden. Als u ouder bent dan de AOW-leeftijd dan gelden er andere maximum-inkomensgrenzen. Dit is in 2021 voor eenpersoonshuishoudens € 23.650 en voor twee- en meerpersoonshoushoudens € 32.075.

Ik ben jonger dan 23 jaar. Wat is er voor mij anders?
Bent u alleen én heeft u een huishoudinkomen van € 23.725 of lager? Of bent u met meerdere personen én heeft u een huishoudinkomen van € 31.550 of lager? Dan komt u alleen in aanmerking voor een huurwoning met een huur tot en met € 442,46. U heeft dan ook recht op huurtoeslag.

Tot welke huurprijs u mag huren op basis van uw inkomen en grootte van uw huishouden, ziet u op de pagina inkomenscriteria.

We gaan uit van het geregistreerde inkomen van de Belastingdienst van het voorafgaande jaar
Dit inkomen staat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Het gaat om het inkomen van alle volwassenen samen. De verklaring kunt u zelf kosteloos opvragen.

Uw eigen spaargeld telt niet mee
We moeten ons bij het passend toewijzen houden aan de regels die de overheid heeft opgesteld. Dat betekent dat we alleen kunnen uitgaan van het jaarinkomen op uw inkomensverklaring. Uw spaargeld of ander eigen vermogen kunnen we niet meetellen. Alleen uw jaarinkomen bepaalt dus wat voor woning u qua huurprijs mag huren. Wanneer uw inkomen is gewijzigd, dan kunt u dit aantonen met een loonstrook.

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL