VechtHorst: Missie

Missie

De missie van VechtHorst luidt:

VechtHorst biedt mensen in haar werkgebied die niet zelf voldoende in staat zijn in hun woningbehoefte te voorzien, voldoende, kwalitatief goede en betaalbare woningen aan. VechtHorst is een ondernemende, fitte, slagvaardige en financieel gezonde organisatie die optimaal anticipeert op veranderingen in de volkshuisvesting en de maatschappij.

Onze missie is ook terug te vinden in ons ondernemingsplan Ondernemen(d) in de kern 2016-2020.

 

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL