VechtHorst: Afdelingen

Afdelingen

Bij VechtHorst werken we fulltime of parttime verdeeld over drie afdelingen:

  • Wonen en Vastgoed
  • Finance en control
  • Staf

Afdeling Wonen en Vastgoed
De afdeling Wonen en Vastgoed bestaat uit

  • vier medewerkers Wonen;
  • een woonconsulent;
  • een servicemedewerker;
  • twee wijk-/mutatieopzichters;
  • een opzichter planmatig onderhoud;
  • opzichter nieuwbouw.

Deze afdeling handelt alle zaken vanaf de inschrijving tot aan de verhuur af. Als u ons als klant een vraag stelt, treft u waarschijnlijk één van de medewerkers Wonen. Alle zaken die anders zijn dan een reguliere verhuring, komen bij de woonconsulent terecht. De opzichter planmatig onderhoud houdt zich bezig met het uitvoeren van inspecties, het opnemen van de staat van de woningen, het begeleiden en controleren van onderhoudswerkzaamheden. De wijkopzichter houdt zich bezig met het contractonderhoud zoals tuinonderhoud en glasbewassing. De opzichter nieuwbouw zorgt voor het opstarten, begeleiden en afronden van nieuwbouwprojecten. De afdeling wordt geleid door de manager Wonen en Vastgoed.

Afdeling Finance en control
De afdeling Finance en control bestaat uit een financieel adviseur, een senior medewerker Finance & Control, een medewerker verslaglegging en interne controle en een medewerker financiën en personeelsbeheer. Deze afdeling controleert onder andere of alle huren correct zijn binnengekomen en stelt de begroting en het jaarverslag op. Daarnaast zorgen zij ervoor dat alle rekeningen van VechtHorst op tijd worden betaald. De afdeling wordt geleid door de manager Finance en control.

Afdeling Staf 
Deze afdeling bestaat uit een HR-adviseur, een communicatieadviseur en de secretaresses. De HR-adviseur is verantwoordelijk voor ons personeelsbeleid. De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor ons communicatiebeleid en zorgt onder meer voor de uitvoering van dat beleid. De secretaresses ondersteunen de directeur-bestuurder, het managementteam, alle afdelingen en de Raad van Commissarissen. Zij maken verder verslagen van verschillende overleggen en organiseren vergaderingen en in- en externe bijeenkomsten voor onze eigen organisatie en overleggen met onze belanghebbenden. Verder handelen ze het telefoon- en postverkeer af. De afdeling staf valt onder de directeur-bestuurder.

Directeur-bestuurder en managementteam
De organisatie wordt geleid door de directeur-bestuurder en het managementteam, dat bestaat uit de manager Wonen en Vastgoed en de manager Finance en control. 

 Klik hier voor ons organogram

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL