Ik ben huurder: Huurdersvereniging TOEK

Huurdersvereniging TOEK

Huurdersvereniging 'Twee onder een kap' heeft als belangrijkste doelstelling
opkomen voor de belangen van de huurders en ervoor zorgen dat in goed overleg met de huurders en de woningcorporatie aan de wensen van de huurders in diverse plannen voor onderhoud en renovatie tegemoet wordt gekomen. 
 
Wat wil de huurdersvereniging voor de huurders bereiken? 
Een greep uit de lijst:
 • Onderhoud
  verbetering van de informatie en inspraak bij planmatig (groot) onderhoud en renovatie
 • Woonomstandigheden
  betere woonomstandigheden voor de huurder tijdens groot onderhoud van de woning;
 • Parkeerproblemen
  oplossingen vinden voor parkeerproblemen in de buurt
 • Betaalbare huren
  streven naar betaalbare huren. De huurdersvereniging heeft inspraak bij de jaarlijkse huurverhoging
 • Toewijzing huurwoningen
  een transparante aanbieding en toewijzing van de huurwoningen
 • Leefbaarheid
  verhoging van de leefbaarheid in uw woonomgeving door terugdringen van burenoverlast. Goed kunnen onderhouden van de tuin en het erf op een acceptabel niveau zonder overlast voor de buren. En inspraak bij verandering van uw  woonomgeving;
 • Advies bij individuele problemen
  advies aan en zonodig begeleiding van leden bij individuele problemen die te maken hebben met het huren van de woning;
 • Advies bij aanpassing woning
  advies aan en zonodig begeleiding van leden bij aanpassing van de woning
 • Woning voor 50+ en gehandicapten 
 • (Clandestine) bedrijfsuitoefening
  In en rond huurwoning tegengaan. Geen overlast voor buren.
Huurdersvereniging 'Twee onder een kap' is dan ook geen gezelligheidsvereniging.
Het bestuur bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die hun taak belangeloos uitvoeren. De taken en bevoegdheden van de huurdersvereniging zijn notarieel vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met woonstichting VechtHorst, op basis van het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector). 

Ook in de nota 'Wonen in de 21e eeuw' is een prominente rol weggelegd voor de klanten van woningcorporaties. Zij moeten meer zeggenschap krijgen over hun woning en woonomgeving. Een rol die huurdersvereniging 'Twee onder een kap' op zich heeft genomen als spreekbuis van alle huurders, met als belangrijkste uitgangspunt het belang van de huurders,want zij wonen er. 

Noaberschap
Als huurdersvereniging hebben we voor de naam “Twee onder een kap” gekozen om aan te geven dat wij in een dubbel woonhuis goede noabers van elkaar willen zijn.Hoewel noabers het lang niet altijd met elkaar eens zijn, zullen ze elkaar proberen te vinden. 'Twee onder een kap' en 'VechtHorst' doen dat ook omdat het gezamenlijke belang van tevreden huurders voorop staat, bij beide organisaties.

 
Kijk voor meer informatie op www.huurdersverenigingtoek.nl
 
VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL