Ik wil huren: Inschrijving

Inschrijving

Huurwoningen
Als u een woning van VechtHorst wilt huren kunt u zich via deze site inschrijven als woningzoekende via ons klantportaal. Tot 2016 kreeg u ieder jaar ter controle een herinschrijvingsformulier toegezonden. Als u bij ons ingeschreven wilde blijven staan dan stuurde u dit formulier naar ons terug. Per 1 januari 2017 vragen wij iedereen om de inschrijfgegevens zelf actueel te houden via het Klantportaal op onze website. Wij zullen u jaarlijks per e-mail een herinnering hierover sturen. 

Garages
VechtHorst heeft ook enkele garages die verhuurd worden. Ook hiervoor moet een inschrijfformulier worden ingevuld. Voor vragen over voorwaarden en regels bij het reageren op een leeggekomen garage kunt u terecht bij een van onze medewerkers Klantencontact.

 

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL