Ik ben huurder: Vragen

Vragen

Mijn buren veroorzaken overlast. Wat kan ik doen?
Onderneem eerst zelf actie, dus praat er over met uw buren. U kunt proberen om samen met andere bewoners (wanneer zij ook overlast ervaren) actie te ondernemen. Mocht het praten niet werken dan kunt u altijd de wijkagent (politie) of Woonstichting VechtHorst vragen te bemiddelen tussen u en de overlastveroorzaker. Omdat het in overlastzaken noodzakelijk is een zo volledig mogelijk dossier op te bouwen kunnen alleen schriftelijke meldingen in behandeling worden genomen.
Mag ik een woning weigeren? En zo ja wat gebeurt er dan met mijn inschrijfdatum?
U mag binnen een kalenderjaar twee keer een woning weigeren. Wanneer u voor de derde keer binnen dat kalenderjaar toch de woning weigert, dan wordt uw inschrijfduur met zes maanden verkort.
Kan ik uit het hele bezit een woning kiezen?
Wekelijks worden de voor verhuur en/of verkoop vrij gekomen woningen aangeboden. Uw inschrijving is geldig voor alle woningen. U bepaalt dus zelf voor welke woning u in aanmerking wilt komen. Afhankelijk van uw inkomen, de eventuele criteria van de woning en uw inschrijfduur, wordt de woning aan u toegewezen.
Wat houdt vrije verhuur in?
Wanneer wij geen kandidaten meer hebben voor een woning, zal de woning aangeboden worden in de vrije verhuur. Dit houdt in dat de persoon die het eerst reageert de woning toegewezen kan krijgen. Eventuele voorwaarden zijn niet van toepassing bij de woningtoewijzing.
Ik wil snel een woning, kan ik voorrang krijgen?
Het is mogelijk om in bepaalde situaties met voorrang een woning te krijgen. Hoe het werkt kunt u lezen in de brochure: Urgentie. U kunt de brochure ook afhalen op ons kantoor in Nieuwleusen.
Wat gebeurt er met mijn  inschrijving als ik ga scheiden?
De bestaande inschrijving kan, indien deze op beide namen staat, op verzoek van beide partijen gesplitst worden.  Eén van beiden zal een nieuw inschrijfnummer ontvangen. Voor beide inschrijvingen zal de inschrijfdatum ongewijzigd blijven.

Krijg ik ook huurtoeslag?
Op basis van inkomen, huurprijs en samenstelling van uw huishouden kunt u een berekening maken om te kijken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Bel voor meer informatie 0800-0543 of kijk op de website www.toeslagen.nl. Hier kunt u ook een proefberekening maken.
Inkomens- en huurgrens per 1 januari 2015
De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen stijgt per 1 januari 2015 van 34.678 naar 34.911 euro. Dat maakte minister Blok bekend in de jaarlijkse circulaire met voorwaarden voor de huurtoeslag en toewijzing van sociale huurwoningen. Daarin staan ook de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging en wijzigingen in de huurtoeslag.
Liberalisatiegrens
De liberalisatiegrens voor toewijzing van sociale huurwoningen gaat per 1 januari 2015 omhoog van 699,48 euro naar 710,48 euro. De liberalisatiegrens wordt op zijn vroegst 1 januari 2015 voor drie jaar bevroren.
Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor huishoudens in gereguleerde huurwoningen met een gezamenlijk inkomen boven de toewijzingsgrens mag de huur extra omhoog bij de jaarlijkse huurverhoging. De overheid gaat bij het vaststellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging uit van het inkomen en de toewijzingsgrens van twee jaar geleden.
- voor huishoudens met een inkomen tussen 34.229 euro en 43.786 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 0,5 procent.
- voor huishoudens met een inkomen van meer dan 43.786 euro geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 2,5 procent.
Huurtoeslag
In de Wet op huurtoeslag (Wht) verandert de leeftijd waarop toeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden, doordat de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog gaat. Omdat de pensioengerechtigde leeftijd in 2015 65 jaar en drie maanden is, geldt de regeling voor huurders vanaf deze leeftijd.
Maximale huurgrens 2015 is 710,68 euro

Wat is een uittreksel GBA met adreshistorie?
Dit is een uittreksel dat u kunt ophalen bij de gemeente waar u op dat moment ingeschreven staat. Op dit document staat het adres waar u nu woont. Maar ook de adressen waar u in het verleden heeft gewoond staan vermeld.
Kan ik mijn woning kopen? 
Binnen het strategisch voorraadbeheer van VechtHorst wordt bepaald welke woningen beschikbaar worden gesteld voor verkoop. Dit kan te maken hebben met de hoogte van de huurprijs, de leeftijd van de woning en de verspreiding van het woningbezit. Wanneer het mogelijk is om uw woning te kopen dan ontvangt u vanzelf bericht van VechtHorst. U kunt echter ook contact opnemen met onze medewerkers klantencontact. Zij kunnen u vertellen of u uw huurwoning ook kunt kopen.
Mijn uitkering komt op de 6e binnen, mag ik dan mijn huur op de 6e betalen?
Het is bij ons niet mogelijk om later te betalen. Betalingen lopen via een automatische incasso en op de 1e van de maand zal er automatisch geïncasseerd worden. Mocht dit problemen opleveren, neemt u dan contact op met onze medewerkers klantencontacten voor het maken van een betaalafspraak.

Ik heb een huurachterstand, wat moet ik doen?
Wij adviseren u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met één van onze medewerkers. U kunt tijdens dit gesprek aangeven hoe de achterstand is ontstaan. Vervolgens kunnen wij samen zoeken naar een goede oplossing.

Ik heb mijzelf buitengesloten, en nu?
U kunt, als u zichzelf heeft buitengesloten, onze hulp vragen voor het verschaffen van toegang tot uw woning. Voor onze hulp tijdens kantooruren vragen wij 30 euro. Heeft u ons nodig buiten kantooruren, dan brengen wij 60 euro in rekening.
Wat moet ik doen wanneer er iets kapot is in de woning?
U kunt uw reparatieverzoek ’s ochtends tussen 08.30 en 12.00 uur doorgeven via telefoonnummer (0529)-43 88 66. U komt dan in een keuzemenu terecht en kiest voor nummer 1. U krijgt dan rechtstreeks een medewerker van de technische dienst aan de telefoon die dan gelijk een afspraak met u kan maken.

Voor dringende zaken verwijzen wij u naar de achterkant van ons informatiemagazine ‘de Sleuteldrager’. Voor de juiste telefoonnummers klik hier.

Waarom hanteert VechtHorst een maand opzegtermijn?
Vanaf het moment waarop u de huur opzegt tot het moment waarop een nieuwe kandidaat de woning betrekt, zijn wij bezig met het aanbieden van de woning. Dit houdt in het publiceren van de woning, selecteren van kandidaten, gesprekken met kandidaten en toewijzing van de woning.
Ook gaat onze mutatie-/wijkopzichter de woning bekijken. Hij geeft daarbij aan hoe de woning het beste kan worden achtergelaten en maakt met de vertrekkende huurder een afspraak voor de uiteindelijke oplevering van de woning.
Voor al deze werkzaamheden die voor en achter de schermen plaatsvinden, is een maand opzegtermijn noodzakelijk.

 

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL