VechtHorst: Cijfers > Visitatie

Visitatie

Eens in de vier jaar dient een woningcorporatie zich te laten visiteren door een daartoe bevoegd bureau. Woonstichting VechtHorst heeft zich in 2015 laten visiteren door het bureau Cognitum. Het visitatierapport kunt u hieronder downloaden.

Visitatierapport 2015 Woonstichting VechtHorst


 

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL