VechtHorst: Cijfers > Visitatie

Visitatie

Eens in de vier jaar dient een woningcorporatie zich te laten visiteren door een daartoe bevoegd bureau. Woonstichting VechtHorst heeft zich in 2019 opnieuw laten visiteren door het bureau Cognitum. Het visitatierapport van 2019 en het voorgaande rapport van 2015 kunt u hieronder downloaden.

Visitatierapport 2019 woonstichting VechtHorst

Visitatierapport 2015 Woonstichting VechtHorst


 

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL