Ik wil huren: Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

Iedere maandag om 12.00 uur eindigt de reactietermijn. Hierna bekijken wij per woning wie in aanmerking komt voor de woning. Diegene moet voldoen aan de voorwaarden die voor de woning gelden. Die voorwaarden staan vermeld bij het woningaanbod op onze website. De woning wordt toegewezen aan de persoon die het langst staat ingeschreven en die aan alle voorwaarden voldoet. Als meerdere mensen in aanmerking komen, is de inschrijfduur bepalend. Wie het langst staat ingeschreven, is het eerst aan de beurt.

Om in te schatten hoe snel u voor een woning in aanmerking komt, kunt u elke maand de verantwoording van alle toewijzingen bekijken op de website met ons woningaanbod.

Zorg dat uw inschrijfgegevens kloppen
Bij de toewijzing van een woning gebruiken we de gegevens van uw inschrijving. U moet er zelf voor zorgen dat deze bijgewerkt zijn. Als de gegevens niet kloppen, kan dat tot gevolg hebben dat u een woning misloopt. U kunt uw gegevens altijd inzien en bijwerken door in te loggen in ons klantportaal.

Woning accepteren
Als u de woning die we u toewijzen accepteert, tekent u hiervoor een verklaring. We gaan ervan uit dat u alleen reageert op woningen waarin u echt geïnteresseerd bent.

Woning weigeren
U kunt de woning ook weigeren. Dat kan twee keer per kalenderjaar (januari tot en met december) zonder gevolgen. U ontvangt beide keren wel een schriftelijke bevestiging van uw weigering.

Als u in hetzelfde kalenderjaar voor de derde keer een woning weigert, heeft dat wel gevolgen. We verkorten dan uw inschrijfduur met een half jaar. Ook kunt u dan de rest van het kalenderjaar niet meer reageren op woningen.
 

 

 

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL