VechtHorst: Werkgebied > Gemeente Dalfsen > Nieuwleusen

Nieuwleusen

Nieuwleusen ligt tussen de oude veenmoerassen. In de zeventiende eeuw is men begonnen met het winnen van veen. Inmiddels is Nieuwleusen met bijna 6000 inwoners een van de grotere kernen binnen ons werkgebied. Binnen Nieuwleusen zelf is er een zuidelijke en een noordelijke kern. Ieder met zijn eigen winkelgebied.

De  winkelvoorzieningen zijn goed op peil en trekken ook klanten uit omliggende kernen.
De laatste jaren is er gekeken naar mogelijkheden voor een cultuurhuis. Dit bleek niet haalbaar. Wel wordt er gekeken naar verdere samenwerking tussen instanties zowel op sportals op zorggebied. Vanuit de gemeente Dalfsen wordt daarbij doelgericht gewerkt aan woonservicegebieden. Een aantal ondernemers uit Nieuwleusen heeft samen met een groep inwoners Nieuwleusen Synergie opgericht. Zij hanteren de leus ‘deur oons veur oons’. Met projecten als het gezamenlijk aanschaffen van zonnepanelen, het initiëren van glasvezel, een kringloopwinkel en het creëren van schooltuinen werken zij aan een duurzame samenleving. Zowel op het vlak van het milieu als op het sociale vlak. 

VechtHorst is lid van de coöperatie Nieuwleusen Synergie. In Nieuwleusen wonen naar verhouding veel gezinnen en senioren. Over het algemeen woont men in Nieuwleusen naar alle tevredenheid. Tot 2020 wordt er een lichte bevolkingsgroei verwacht. Binnen ons huidige bezit hebben we voor senioren voldoende passend aanbod in kleine grondgebonden woningen, seniorenappartementen en levensloopbestendige
woningen. We zijn voornemens om binnen vijf jaar voor jongeren en gezinnen het aanbod te verruimen door in de Westerbouwlanden dertig nieuwe huurwoningen te bouwen, 21 appartementen voor jongeren en 8 eengezinswoningen.


Wijk Westerbouwlanden
Zwartewaterland
Beentjesgravenland
Vennenland

Wijk Nieuwleusen Zuid
Wethouder Nijboerstraat
Wethouder Prinsstraat
Wethouder Van den Berglaan
Oosterveen
Goudenregenstraat
Meidoornstraat
Wethouder De Boerstraat
Acaciastraat
Burgemeester Bosch Bruiststraat
Burgemeester van Hoevellstraat
Raiffeisenstraat
Burgemeester Van Haersoltestraat
Ds. Van Diemenstraat
Prins Bernhardlaan
Ireneplein
Margrietplein
Christinaplein
Alexanderplein
Frisoplein
Constantijnplein
Prinses Beatrixplein
Koningin Julianalaan
Koningin Wilhelminalaan
Weegbree
Kamille
Haagwinde
Kamperfoelie
Fluitekruid
Wielewaalplein
Plevierplein
Zwaluwlaan
Wethouder Reuverslaan
Magnolialaan
Berkenlaan
Plaggenslag
Rinkslag

Wijk Nieuwleusen Noord
Van Ankumhof
Burgemeester Backxlaan
Rollecate
Zandspeur
Burgemeester Van der Grondenstraat
Burgemeester Van Sandickstraat
Burgemeester Bosch Bruiststraat

Voorzieningen
In Nieuwleusen zijn de volgende voorzieningen te vinden:

Scholen
Peuterspeelzaal
Gereformeerde school De Planthof
Openbare school De Tweemaster
Christelijke school De Meele
Christelijke school De Wegwijzer
Christelijke school De Zaaier
Christelijke school Het Kompas
Agnieten college, locatie Nieuwleusen (voortgezet onderwijs)

Sport
Zwembad De Meule
Gymzaal
De Schakel
 

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL