VechtHorst: Werkgebied > Gemeente Staphorst

Gemeente Staphorst

Het dorp Staphorst ligt in de kop van Overijssel. Landelijk staat het dorp bekend om haar kerkelijke gemeenschap en de klederdracht. De christelijke gemeenschap heeft binnen de gemeente Staphorst inderdaad een belangrijke rol, al wonen er inmiddels ook vele mensen met een andere levensovertuiging. In die zin kan men spreken van een gevarieerde bevolkingssamenstelling.

Voor de komende decennia verwachten we een verdere groei van de bevolking. Hierbij zien we dat de voorkeur van de gezinnen vooral uit gaat naar betaalbare koopwoningen die men helaas niet altijd binnen Staphorst zelf kan vinden. Het aantal grondgebonden huurwoningen overtreft echter de lokale vraag en trekt ook mensen van buiten. Gezien deze ontwikkelingen wil VechtHorst een deel van haar eengezinswoningen verkopen om zo betaalbare koopwoningen voor starters op de markt te brengen. Met de opbrengsten van deze verkoop wil VechtHorst het aantal woningen voor starters en senioren verruimen. Voor hen hebben we momenteel een beperkt aanbod, waardoor ze soms moeten uitwijken naar andere gemeenten voor huisvesting.


De komende jaren zullen we ons inzetten om de kwaliteit van de huurwoningen in met name Staphorst Noord verder te verbeteren. Dat kan door vervangende nieuwbouw, renovatie en/of verkoop. Naast de fysieke aspecten van wonen gaat prettig wonen om meer. Daarom volgen we de ontwikkelingen van de woonservicegebieden op de voet, denken we mee over mogelijkheden om het dienstencentrum verder te ontwikkelen, versterken we de leefbaarheid, ondersteunen we burgerinitiatieven, volgen we de activiteiten van de verschillende wijkraden en stimuleren we energiezuinig gedrag. Woonstichting VechtHorst biedt in de gemeente Staphorst ook woningen aan. In zowel Staphorst, Rouveen als IJhorst heeft VechtHorst woningen in haar bezit.


  

 

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL