VechtHorst: Werkgebied > Gemeente Staphorst > IJhorst

IJhorst

IJhorst ligt op een prachtige locatie in het Reestdal met een brede diversiteit aan natuur. Het dorp trekt veel toeristen. In IJhorst staat men open voor invloeden van buitenaf en is er
een sterke gemeenschapszin. De bewoners hebben gezamenlijk plannen gemaakt voor IJhorst en voeren deze nu uit. De plannen zijn samengevoegd in het Dorpsplan plus.
Binnen IJhorst is er sprake van vergrijzing en we verwachten een toenemende vraag van senioren. In de kern van het dorp hebben we grondgebonden seniorenwoningen staan die geschikt zijn voor senioren. De vraag vanuit senioren is nu nog beperkt maar we verwachten dat die vraag zal toenemen.

Er is verder nog vraag naar geïntegreerde woonzorgvoorzieningen. Gezien de vergrijzing is het voor de vitaliteit van het dorp belangrijk om IJhorst aantrekkelijk te houden voor jongeren. De jongeren trekken nu vaak weg omdat er een beperkt aanbod is aan betaalbare koopwoningen. VechtHorst gaat voor deze doelgroep betaalbare huurwoningen realiseren. De voorzieningen zijn – zoals te verwachten bij een dorp van deze schaal – beperkt. Binnen het Dorpsplan plus-project zijn
initiatieven ontwikkeld om op creatieve wijze toch de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren.

Voorzieningen
Er is één basisschool:  de OBS De Lekmulder, een sporthal, een voetbalveld dat in beheer is bij en bespeeld wordt door VV IJhorst, een volleybal-, een gymnastiek- en een biljartvereniging (NOAD: Nooit Opgeven Altijd Doorgaan).

VechtHorst heeft in een aantal straten in IJhorst woningen in haar bezit.
- Bakkerslaan
- Larixlaan
- Dennenlaan
- Kamperfoeliestraat
- Sparrenlaan
- Burgemeester van WIjngaardenstraat

 

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL