VechtHorst: Werkgebied > Gemeente Staphorst > Rouveen

Rouveen

Rouveen is een kleine actieve plattelandsgemeenschap met een groot saamhorigheidsgevoel. Het dorp is gebouwd rondom de Oude Rijksweg. Binnen het dorp zijn er basisvoorzieningen en enkele winkels, scholen en sportmogelijkheden. Voor de overige voorzieningen richt men zich op Staphorst.

Binnen de gemeenschap is religie en noaberschap belangrijk. Men kent en ondersteunt waar nodig de buren. Ook worden er veel activiteiten voor het dorp georganiseerd. Denk hierbij aan de feestweek, de klompenrace en de Munnikenslagloop. Allemaal georganiseerd door lokale organisaties als de voetbalvereniging, de Munnikenslag, de Oranjevereniging, Comitee Zonuendan en de dorpsraad.

Rouveen heeft een vrij jonge bevolking en de verwachting is dat het aantal inwoners in de komende jaren zal blijven groeien. Momenteel kunnen jongeren en senioren niet altijd passende huisvesting vinden in Rouveen. De wens van jongeren gaat vooral uit naar betaalbare koopwoningen, waarbij men bereid is om zelf mee te bouwen. Om aan deze wens tegemoet te komen geeft de gemeente bouwkavels uit in Rouveen West. Om het voor senioren mogelijk te maken om langer in Rouveen te blijven wonen wordt er een woonservicegebied gecreëerd. Aan de korte Kerkweg in Rouveen komt het fysieke centrum van dit woonservicegebied. Hier is een combischool gebouwd met sportaccommodatie. Op de locatie van de vroegere Triangelschool ontwikkelen we een aantal woningen, waarin zorg geleverd kan worden. Tevens wordt daar een voorziening voor enkele welzijnsinstellingen en een zorgorganisatie gerealiseerd.


Wijken
VechtHorst heeft in de volgende straten woningen in haar bezit.
- Hazelaarlaan
- Meidoornlaan
- Esdoornlaan
- Leliestraat
- Acaciastraat
- Rozenlaan
- Mispellaan

 

 

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL