VechtHorst: VechtHorst en duurzaamheid

VechtHorst en duurzaamheid

Inleiding
VechtHorst is een organisatie met een maatschappelijke doelstelling. VechtHorst wil dan ook graag op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen. Duurzaamheid als onderwerp speelt een rol van betekenis in alle lagen van de samenleving en binnen alle sectoren. Denk bijvoorbeeld aan samenleving, milieu en economie; ook wel bekend als 'people, planet, profit'. Binnen de sector van corporaties, en ook voor VechtHorst, zijn dit dan ook drie centrale thema’s inzake duurzaamheid.
Duurzaamheid als onderwerp speelt een rol van betekenis in alle lagen van de samenleving en binnen alle sectoren. Denk bijvoorbeeld aan milieu, kwaliteit, kosten etc.
Binnen de sector van corporaties is energiebeheer een centraal thema inzake duurzaamheid. Energiebeheer wordt direct gevolgd door het gebruik van duurzame materialen bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Maar VechtHorst is binnen de gemeenten Dalfsen en Staphorst niet de enige partij die zich bezighoudt met duurzaamheid. Door beide gemeenten wordt VechtHorst steeds vaker betrokken bij ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid en leefbaarheid. Op welke vlakken besteed VechtHorst nu aandacht aan duurzaamheid?

Sociale huisvesting
Een van de meeste primaire behoeften die mensen hebben is ‘een dak boven het hoofd hebben’. Wanneer je als corporatie de samenleving goede en betaalbare huisvesting kunt bieden aan mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien, versterk je de stabiliteit en de duurzaamheid van die samenleving. De sector van woningcorporaties staat daar borg voor en realiseert dat vanuit haar maatschappelijke bijdrage zonder winstoogmerk.

Leefbaarheid
Goed wonen gaat verder dan alleen een dak boven je hoofd. De leefomgeving bepaalt voor 65 procent de kwaliteit van het wonen. De rest, 35 procent, wordt bepaald door de woning zelf. Een goede leefomgeving zorgt er voor dat wijk-, buurt- en dorpsbewoners plezierig kunnen wonen en ook langdurig kunnen blijven wonen. Dat is naar de visie van VechtHorst een juiste invulling van het begrip maatschappelijke of sociale duurzaamheid.
Energiebeheer en CO2

Nieuwe energiebronnen als zon, wind en biogas spelen nadrukkelijk een rol bij het ontwerpen van nieuwe wijken. Nadat eerder collectieve verwarmingsvoorzieningen werden afgebouwd doen deze steeds meer – maar nu aan een milieuvriendelijke warmtebron gekoppeld – hun intrede. Ook op individueel vlak worden nieuwe en andere keuzes gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van zonnecellen, warmteterugwinsystemen en het gebruik van aardwarmte. Deze technieken worden meer en meer toegepast. Ook woonkernen gaan steeds meer aan de slag met de wijze waarop men met elkaar omgaat. Ook naar het organiseren van noodzakelijke voorzieningen op een duurzame wijze wordt gekeken. Zorg, sport, ontmoeting, lokale economie en dienstbaarheid spelen daar een belangrijke rol in. Duurzaam Hoonhorst en Nieuwleusen Synergie zijn daarvan concrete voorbeelden.

Bestaande bouw
Bij het vervangen van materialen in onze bestaande woningen kijken we steeds vaker naar energiezuinige oplossingen. Daarbij kan gedacht worden aan het plaatsen van dubbel glas, kiezen we er voor om alle bestaande woningen in 2020 klaar te hebben voor energielabel B en hebben we aandacht voor waterbesparende oplossingen in bijvoorbeeld de keuken of de badkamer.

Nieuwbouw
Ook bij nieuwbouw worden keuzes gemaakt als het gaat om leefbaarheid en energiebeheer. Natuurlijk kijkt VechtHorst dan ook naar de keuze van de materialen die gebruikt worden. Hout, asbest, kunststof, aluminium en verf zijn kritische materialen. VechtHorst voert een realistisch beleid als het gaat om het gebruik van deze materialen. Waar het kan wordt het gebruik van deze materialen beperkt. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van duurzame oplossingen. Zonnepanelen zijn hier een goed voorbeeld van.

Eigen organisatie
VechtHorst kijkt niet alleen naar ‘buiten’ als het gaat om duurzaamheid. Er wordt ook naar ‘binnen’ gekeken. Hoewel VechtHorst zich al geruime tijd met het thema duurzaamheid bezighoudt hebben we in de zomer van 2011 een duurzaamheidsteam in het leven geroepen. Dit team inventariseert duurzame oplossingen voor nieuwbouw, planmatig onderhoud, huurders, het kantoorpand en de organisatie. Ook informeren we onze huurders over duurzame oplossingen in huis.

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL