VechtHorst: De Herberg

De Herberg

Woonstichting VechtHorst heeft als speerpunt dat zij wil voorzien in woningen voor die mensen die dat zelf niet kunnen. Daar hoort ook daklozenopvang bij. Woonstichting VechtHorst ondersteunt - samen met onder andere collega-corporatie SWZ - daklozenopvang De Herberg in Zwolle. Voor meer informatie over De Herberg kunt u terecht op de website www.herbergzwolle.nl.

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL