Ik wil huren: Klacht indienen

Klacht indienen

 In het midden- en kleinbedrijf wordt vaak gezegd: “Heeft u klachten zeg het ons, bent u tevreden zeg het anderen!” Onze stelregel is: “Graag klachten!”

Waarom graag klachten? Niet omdat wij het zo graag verkeerd doen, maar juist om er van te leren. Elke klacht is een mogelijkheid om je in de toekomst te verbeteren. Een klagende klant is iemand die ons de kans geeft te leren hoe het in de toekomst beter kan. Een van de hoofdkenmerken van een klantgerichte organisatie is dat de klant (en dus ook zijn klacht) serieus genomen wordt.

Hoe gaat VechtHorst om met uw klacht:

  • positief
  • met respect voor klant en collega
  • volgens een vast stramien
  • binnen een vast tijdsschema
  • mondelinge klachten mogen alleen in eerste instantie mondeling worden afgewikkeld
  • schriftelijke klachten worden altijd schriftelijk behandeld
  • de eventuele vervolgstap wordt altijd in de procedure vermeld.

Huurt u nog geen een woning van VechtHorst maar heeft u wel een klacht over VechtHorst? Dan kunt u uw klacht schriftelijk of mondeling aan ons doorgeven. U kunt ook dit klachtenformulier gebruiken. De desbetreffende medewerker zal uw klacht binnen een week beantwoorden. Mocht de medewerker niet lukken om binnen een week een oplossing te vinden, dan ontvangt u een schriftelijke motivatie waarom één en ander langer gaat duren. Deze verlenging mag maximaal twee weken duren. Wordt er geen goede oplossing gevonden als antwoord op de klacht dan wordt de klacht doorgegeven aan de manager van de afdeling. Binnen twee weken moet de manager van de afdeling de klacht in behandeling hebben genomen en hebben opgelost.

Wat nu als er na deze zes weken nog geen oplossing is geopperd waarmee u tevreden bent?

U heeft de hele procedure doorlopen, maar VechtHorst is niet met een voor u te accepteren oplossing gekomen. Wat dan? Voor u staat dan de weg open om uw klacht schriftelijk in te dienen bij de regionale klachtenadviescommissie.

De regionale klachtenadviescommissie
Op verzoek van huurdersverening T.O.E.K. is VechtHorst is per 1 januari 2015 aangesloten bij de regionale klachtenadviescommissie. Bij de regionale klachtenadviescommissie zijn ook de corporaties Stichting deltaWonen, Woningstichting SWZ, Woningstichting Openbaar Belang, Stichting Beter Wonen IJsselmuiden, Stichting SallandWonen en Stichting Beter Wonen Vechtdal aangesloten.

Met onderstaand formulier kunt u uw klacht kenbaar maken bij de regionale klachtenaviescommissie mocht u er met de medewerkers van woonstichting VechtHorst niet uit zijn gekomen.

Formulier indienen klacht regionale klachtenadviescommissie

Voor de volledigheid kunt u hier het reglement van de regionale klachtenadviescommissie vinden:

Reglement regionale klachtenadviescommissie

VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL