Het jaarplan 2019 van VechtHorst in beeld

Elk jaar maken we een jaarplan en een begroting voor het komende jaar. Hierin staat wat we in dat jaar van plan zijn. Het lezen van het hele jaarplan en de begroting is een flinke klus. Daarom hebben we onze plannen in beeld gebracht met een zogeheten ‘infographic’. Die ziet u hieronder. Als u op de afbeelding klikt dan kunt u deze in het groot op uw beeldscherm bekijken.

Onder de afbeelding kunt u meer lezen over onze plannen.  

Dichterbij de klant
We willen nog meer met onze klanten in contact komen. We vinden het belangrijk om te weten wat er speelt bij onze huurders. Daarom organiseren we ook in 2019 huurdersbijeenkomsten in de verschillende kernen. We gaan onze huurders ook vaker opzoeken. Bijvoorbeeld door langdurige huurcontracten van meer dan 50 jaar met hen te vieren.

Meer woningen en verduurzamen
We weten dat er steeds meer vraag komt naar woningen in de gemeenten Dalfsen en Staphorst. Daarom willen we meer woningen bouwen. In 2019 bouwen we 9 woningen in Staphorst en 96 woningen in de gemeente Dalfsen.

Vertellen wat we doen en samenwerken met elkaar
Aan iedereen vertellen wat je doet, dat is belangrijk. We werken al steeds meer samen met onze belanghouders zoals de gemeente Dalfsen en TOEK. Het is prettig om te merken dat we ons beleid steeds beter met elkaar afstemmen en dat we elkaar weten te vinden.

Verwachte inkomsten en uitgaven
We verwachten dit jaar ongeveer 15 miljoen euro aan huurinkomsten te krijgen. Dat is veel geld. We besteden dat onder meer aan onderhoud, bedrijfslasten en verduurzaming. Op dit moment zijn we financieel gezond. Ook in de toekomst willen we financieel gezond blijven. Daarom is het belangrijk dat we onze inkomsten en uitgaven goed in balans houden.

Voorbereiden op de toekomst
We werken steeds aan onze toekomst. Ieder jaar staat daarin weer een ander onderwerp centraal. In 2019 gaan we onderzoeken wat de samenstelling van ons woningbezit in de toekomst moet zijn. Ook beginnen we met de voorbereidingen van het nieuwe ondernemingsplan 2021-2025.VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL