Ons jaarplan 2019 (3): onze dienstverlening

In april vertelden we met een infographic over ons jaarplan en onze plannen voor 2019. In een serie van zes afleveringen vertellen we graag meer over onze plannen.

We zijn onze klanten beter van dienst
Al onze klantgegevens verwerken we in een klantsysteem. Hierin staat heel veel informatie. Om onze klanten nog beter te kunnen helpen, willen we die informatie beter gebruiken. Daarvoor werken we samen met het bedrijf dat ons klantsysteem heeft ontwikkeld.

We verbeteren onze ICT en communicatie
We werken steeds meer digitaal. We zijn steeds op zoek naar oplossingen voor klanten om contact met ons zo gemakkelijk mogelijk te maken. In 2019 hebben we ons klantportaal vernieuwd. Klanten kunnen hiermee:
- reparatieverzoeken online aan ons doorgeven;
- de huur met iDeal aan ons overmaken;
- hun gegevens, bijvoorbeeld inkomen, aanpassen.

We communiceren op veel verschillende manieren met onze klanten en andere belanghebbenden. We doen dat graag zo duidelijk mogelijk, via middelen die passen bij onze klanten. Dit jaar bekijken we welke middelen we de komende jaar gaan inzetten en hoe vaak. Dat stellen we vast in een communicatiebeleidsplan. We zijn al begonnen om vaker nieuws te delen via onze website en ons Twitter-account. Blijf ons volgen!

Samenwerken met onze belanghebbenden
Om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn, werken we intensief samen met onder meer huurdersorganisatie TOEK en de gemeenten Dalfsen en Staphorst. Met TOEK organiseren we in 2019 meerdere huurderbijeenkomsten. Op 14 mei is er bijvoorbeeld een bijeenkomst voor bewoners in Hoonhorst. Tijdens deze bijeenkomsten horen we graag wat klanten vinden van het wonen in onze woning, wat er goed gaat en wat er anders kan.

Met de gemeenten maken we jaarlijks afspraken over doelen die we willen halen. Die afspraken noemen we prestatieafspraken. Over die prestatieafspraken hebben we regelmatig overleg. Zo houden we in de gaten of we samen op de goede weg zijn.VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL