Gemiddeld energielabel B voor onze woningen

Woonstichting VechtHorst ligt voor op schema als het gaat om verduurzamen. Per 1 juli 2019 hebben alle woningen van de corporatie gemiddeld energielabel B. De afspraak met de Rijksoverheid, zoals vastgelegd in het landelijke Convenant Energiebesparing Woningcorporaties, was dat dit doel per 1 januari 2020 gehaald zou zijn.

In de afgelopen drie jaar heeft VechtHorst verschillende maatregelen genomen om haar bestaande woningen te verduurzamen. Een van de maatregelen was het aanbrengen van bodem-, dak- en muurisolatie. Enkel glas is vervangen door HR++-beglazing. Daarnaast heeft een op de drie woningen zonnepanelen op het dak gekregen. Verder zijn de nieuwbouwwoningen sinds 2018 gasloos. Bijvoorbeeld 71 nieuwbouwwoningen in de wijk Oosterdalfsen in Dalfsen en 25 nieuwbouwwoningen in de wijk Westerbouwlanden fase II in Nieuwleusen.

Betere betaalbaarheid door investeringen in duurzaamheid
Robert Waarsing, directeur-bestuurder van Woonstichting VechtHorst: ‘Wij gaan bovengemiddeld goed als het gaat om verduurzamen van ons woningbezit. Het doel dat ons woningbezit gemiddeld energielabel B heeft in 2020, hebben we nu al bereikt. Onze klanten hoeven voor deze energie-investeringen in hun woning niet te betalen. Op deze manier willen we hen tegemoet komen in de energiekosten.’

Alle woningen hebben mogelijk al in 2023 minimaal energielabel B
Johan Vonder, projectleider bestaande bouw, vertelt over de volgende energiedoelstelling. ‘Ook de komende jaren blijven we woningen isoleren en voorzien van zonnepanelen. Het volgende doel is dat al onze woningen in 2025 minimaal energielabel B hebben. Als we in dit tempo blijven verduurzamen, kunnen we dat doel waarschijnlijk al in 2023 bereiken.‘

Onze visie op duurzaamheid voor de toekomst
Robert Waarsing: ‘Ook na 2023 blijven we verduurzamen. Daar zijn we nu al mee bezig. In 2018 hebben we onze visie op duurzaamheid vastgesteld. Hierin staat hoe we als maatschappelijke organisatie ons steentje willen bijdragen aan een duurzame toekomst. We doen dat door onze woningen op natuurlijke momenten met bewezen technieken tegen een acceptabele prijs te verduurzamen. Zo willen we onze woningen ook in de toekomst voor onze klanten betaalbaar houden.’VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL