VechtHorst blijft goed presteren

Een efficiënte organisatie met meer tevreden klanten die scoort op duurzaamheid en lage bedrijfslasten. Die conclusie over Woonstichting VechtHorst blijkt uit de Aedes-benchmark van 2019. Ook wat beschikbaarheid en betaalbaarheid betreft scoort VechtHorst goed. Robert Waarsing, directeur Vechthorst: “Mooi dat we ook dit jaar weer goed presteren, onze prestaties zijn stabiel.”

De Aedes-benchmark is een jaarlijks onderzoek waarin brancheorganisatie Aedes de prestaties van woningcorporaties op vijf onderdelen vergelijkt. Corporaties kunnen daarop een A, B of C scoren. Meer dan negentig procent van alle corporaties in Nederland deed mee aan het onderzoek. De resultaten, gemeten over 2018, zijn vorige week bekendgemaakt.

Meer tevreden klanten
“Onze klanten geven ons een mooie 7,4 voor onze dienstverlening”, vertelt Robert Waarsing, directeur van VechtHorst. “Daarmee scoren we hoger dan vorig jaar. Vooral nieuwe en vertrekkende klanten geven ons een hoger cijfer. We willen die stijging graag vasthouden en ook onze huidige klanten nog beter van dienst zijn. Daarom gaan we komend jaar, net als dit jaar, meer persoonlijk met hen in gesprek om onze dienstverlening te verbeteren.”

Beste scores voor duurzaamheid en bedrijfslasten
VechtHorst presteert zeer goed op de onderdelen Duurzaamheid en Bedrijfslasten. “Onze bedrijfslasten zijn net als vorig jaar zeer laag, € 684 ten opzichte van € 785 gemiddeld”, licht Robert Waarsing, directeur woonstichting VechtHorst toe. “We scoren daar dus in de hoogste categorie, net als vorig jaar. Daarnaast hebben we onze prestaties voor duurzaamheid verbeterd, van C naar B. We hebben daar dan ook flink in geïnvesteerd. Sinds 1 juli 2019 hebben al onze woningen gemiddeld energielabel B. Daarmee lopen we voor op de afspraak met het Rijk om dat doel in 2020 te halen.”

Beschikbare en betaalbare woningen
De woonstichting scoort in de hoogste categorie als het gaat om beschikbaarheid. “Ruim 92 procent van onze woningvoorraad is geschikt voor mensen met recht op huurtoeslag. Dat is ruim tien procent meer dan het gemiddelde van de sector”, zegt Waarsing. “We investeren ook in betaalbaarheid van de woningen. We vragen bijvoorbeeld een lager percentage van wat we maximaal zouden mogen vragen voor de woning dan gemiddeld in de sector, namelijk 63 procent tegenover 72 procent. Daar komt bij dat onze huurprijzen minder zijn gestegen dan gemiddeld in de sector.”VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL