Onderhoud aan onze woningen in 2020

We willen graag dat u met plezier kunt wonen. Daarvoor is goed onderhoud van uw woning belangrijk. We zijn ook zuinig op ons bezit. Daarom onderhouden we onze woningen regelmatig, volgens een vast schema. Op deze pagina kunt u per woonplaats zien waar we onderhoud gepland hebben voor het jaar 2020.

In onderstaand schema staat een globale planning voor het zogeheten planmatig onderhoud. Dat is dus het onderhoud dat we volgens een vast schema inplannen. Wanneer we de werkzaamheden precies uitvoeren, weten we nu nog niet. Die precieze planning vertellen we altijd een paar weken van tevoren per brief aan de betreffende bewoners.

We combineren maatregelen voor energiebesparing altijd met planmatig onderhoud
We vinden het belangrijk dat onze woningen voor u betaalbaar zijn en betaalbaar blijven. Een van de dingen die we doen om de betaalbaarheid te verbeteren, is het verduurzamen van woningen. Dat doen we onder meer door zonnepanelen en betere isolatie aan te brengen. Zo kunnen we de totale woonlasten voor u beperken. Deze maatregelen voor energiebesparing combineren we altijd met planmatig onderhoud. Op die manier houden we de overlast voor u beperkt; we kunnen al het werk dan in één keer doen.

Klik hier voor het onderhoudschema 2020

Heeft u vragen over het onderhoudsschema?
Vragen over een precieze planning kunnen we niet beantwoorden. Heeft u een andere vraag over de werkzaamheden? Dan kunt u bellen met Johan Vonder, projectleider bestaande bouw. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer (0529) 43 88 66.VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL