Open verbrandingstoestellen

Wat is een open verbrandingstoestel?
Een open verbrandingstoestel is een ketel of een geiser waarvan het ‘vlammetje’ niet is afgesloten door een glazen plaatje. Twijfelt u of u een open toestel heeft? Neem dan contact op met de firma die het toestel heeft geplaatst of die het toestel in onderhoud heeft.

Welke bewoners hebben de brief van ons ontvangen?
De bewoners van woningen waarop een van de drie onderstaande opties van toepassing is:

  1. In de woning is geen combiketel van VechtHorst aanwezig. Een combiketel zorgt voor de verwarming van de woning en ook voor het warme water. Verwarming van de woning en het warme water zijn dan door de bewoner zelf geregeld en VechtHorst verzorgt niet het onderhoud van de aanwezige verwarmingstoestellen.
  2. In de woning is alleen een verwarmingsketel van VechtHorst aanwezig. Deze ketel zorgt alleen voor de verwarming van de woning en het onderhoud wordt door VechtHorst verzorgd. Het warme water wordt door u op een andere manier geregeld en het kan dus zijn dat hiervoor een open toestel (bijvoorbeeld een open geiser) in uw woning aanwezig is.
  3. In uw woning is alleen een warmwaterketel van VechtHorst aanwezig. Deze ketel zorgt alleen voor het warme water en het onderhoud wordt door VechtHorst verzorgd. De verwarming van de woning wordt door u op een andere manier geregeld en het kan dus zijn dat hiervoor een open toestel in uw woning aanwezig is, zoals bijvoorbeeld een luchtverwarmingstoestel, ketel, gashaarden en/of gaskachels.

Geen verwarmingstoestel van VechtHorst?
Heeft u een eigen verwarmingstoestel in uw woning die geen eigendom van VechtHorst is? Dan is het belangrijk om na te gaan of het een open of een gesloten toestel betreft.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een geiser huurt van de firma Rendo, Energiewacht of een andere partij en dat toestel kan ook een open toestel zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat u in het verleden een toestel van één van deze partijen heeft overgenomen waardoor het toestel uw eigendom is geworden.
Let u er dan op dat dit een open toestel zou kunnen zijn. Belangrijk is ook dat dit toestel dan nog wel onderhouden wordt.

Ook is het niet onmogelijk dat u meer dan één open toestel in uw woning heeft, bijvoorbeeld een open geiser voor het warme water en een open ketel voor de verwarming van uw woning.

Wel een verwarmingstoestel van VechtHorst?
Wanneer er alleen een verwarmingstoestel van VechtHorst in uw woning aanwezig is en er zin verder geen andere toestellen, dan kunt u ervan uitgaan dat dit een gesloten toestel is. VechtHorst heeft geen eigen open toestellen meer in haar woningen. De laatste open toestellen zijn in 2012 door VechtHorst vervangen.
 

Waarom wil VechtHorst dit bij u onder de aandacht brengen?
Open verbrandingstoestellen onttrekken zuurstof uit de ruimte waarin het toestel zich bevindt.
Ventileren is altijd belangrijk en vooral in een ruimte waarin een open verbrandingstoestel aanwezig is. Helaas blijkt dit niet altijd voldoende te gebeuren.
Indien er een open toestel in uw woning aanwezig is, raden wij u met klem aan om een koolstofmonoxidemelder te plaatsen in de ruimte waar het toestel zich bevindt.
Naast het plaatsen van een koolstofmonoxidemelder melder blijft ventilatie bij het gebruik van een open toestel ook noodzakelijk voor een veilige werking van deze toestellen.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om door VechtHorst het open toestel te laten vervangen door een gesloten toestel. We bieden twee mogelijkheden aan:

  1. Het plaatsen van een ketel of geiser (dit hangt af van de mogelijkheden in de woning) voor verwarming van alleen het water. De ketel of de geiser wordt – indien mogelijk – op de zolder geplaatst. De kosten van 9,00 euro per maand worden in de huur verrekend.
  2. Het plaatsen van een cv-installatie met combiketel op de zolder. De kosten van 45,00 euro per maand worden in de huur verrekend.

Wanneer u interesse heeft in één van deze opties dan kunt u contact opnemen met VechtHorst via ons algemene nummer. Indien u een geiser huurt van Rendo of Energiewacht, dan zullen wij voor u het huurcontract van de geiser opzeggen wanneer u akkoord gaat met het aanbrengen van een ketel door VechtHorst.

Bijkomende werkzaamheden zoals het verwijderen van de bestaande geiser, aanpassen van het leidingwerk en aanhelen van de wandafwerking geven geen huurverhoging.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. te Velthuis op telefoonnummer 0529 – 43 88 66.


 VechtHorst op twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL