VechtHorst tekent prestatieafspraken

VechtHorst ondertekent prestatieafspraken met de gemeente Dalfsen, Staphorst, TOEK en de Veste.

Gemeente Staphorst

VechtHorst heeft samen met Huurdersvereniging Twee Onder Een Kap (TOEK) en de gemeente Staphorst de prestatieafspraken voor de periode 2017-2020 getekend. In deze afspraken staat beschreven hoe VechtHorst, de gemeente Staphorst en TOEK omgaan met de sociale huurwoningen en met de omgeving waarin ze staan. 

Het is de eerste keer dat TOEK, Woonstichting VechtHorst en de gemeente met zijn drieën prestatieafspraken maken. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie die op 1 november 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. De bijdrage die Woonstichting VechtHorst levert aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid worden in deze prestatieafspraken geregeld.

In de prestatieafspraken staat onder meer dat zestig woningen in Staphorst, Rouveen en IJhorst duurzamer worden gemaakt. Ze worden opgewaardeerd naar energielabel B. Daarnaast worden er 54 sociale huurwoningen gebouwd tot 2020. 24 daarvan staan op de Triangellocatie in Rouveen.

Voor TOEK is de betaalbaarheid een speerpunt. In 2016 heeft VechtHorst alle huurprijzen herzien en in een groot aantal gevallen verlaagd. VechtHorst verhoogt in 2017 de huren van lagere en middeninkomens alleen met de inflatie.

In totaal wordt 10% van de vrijkomende woningen toegekend aan vergunninghouders, zodat de sociale huurmarkt ook beschikbaar blijft voor andere inwoners van de gemeente.

Robert Waarsing, directeur-bestuurder van Woonstichting VechtHorst: “Uit de afspraken blijkt dat onze woningen in Staphorst in onze volle aandacht staan en dat we de komende jaren flink gaan investeren. Dat is goed nieuws voor onze huurders.” *

*Bron - gemeente Staphorst

Foto: bron gemeente Staphorst

Gemeente Dalfsen

Ook met de gemeente Staphorst, TOEK en met woningstichting De Veste heeft VechtHorst prestatieafspraken ondertekend. Belangrijke thema's in de prestatieafspraken met de gemeente Dalfsen zijn de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen, de bestaande woningvoorraad kwalitatief op peil houden, Wonen en zorg kunnen aanbieden, nieuwbouwwoningen realiseren en woningen voor doelgroepen beschikbaar stellen.

Foto: bron gemeente Dalfsen

 

 

 







VechtHorst op twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL