Huurdersbijeenkomst 27 maart 2018

‘Een goed geïsoleerde woning is belangrijk’


Op 27 maart was er een huurdersbijeenkomst in Staphorst. Op deze avond gingen huurders het gesprek aan met Woonstichting VechtHorst en huurdersvereniging Twee onder één Kap (TOEK). Het gesprek aan de tafels ging over de woning, woonomgeving en dienstverlening. Wat doet VechtHorst goed? En wat kan er beter?

Uitkomst tafelgesprekken
Over het algemeen waren de huurders tevreden over het wonen in de woning, in de buurt en in de wijk. Naast een goed contact met buren vindt men vooral een goede isolatie van de woning belangrijk. Op het gebied van communicatie en digitale diensten werden tips gegeven die VechtHorst mee neemt in haar dienstverleningsconcept.

Huurdersvereniging Twee Onder Een Kap (TOEK) legt uit
Een huurdersvertegenwoordiging is belangrijk voor het beleid en dienstverlening van VechtHorst. Maar ook voor de prestatieafspraken die met de gemeente gemaakt worden. De Algemene ledenvergadering van TOEK is dit jaar op 17 april vanaf 19.30 uur in het Roode Hert in Dalfsen.

Actueel
VechtHorst is momenteel bezig in de ‘landenbuurt’ met het verbeteren van de woningisolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Klanten profiteren van een lagere energierekening zonder huurverhoging.

Ook meepraten?
We vinden het belangrijk om met onze huurders in gesprek te zijn. Daarom organiseren we de komende maanden nog een aantal van deze bijeenkomsten in de andere kernen in Dalfsen in Staphorst. Wilt u ook deelnemen aan een bijeenkomst? Meld u zich dan bij ons aan. Dat kan via secretariaat@vechthorst.nl.VechtHorst op Twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL