Huurverhoging 2018

U huurt een woning van ons. Als verhuurder mogen we elk jaar de huur van onze woningen verhogen. Ook dit jaar verhogen we de huur per 1 juli 2018.

Het huurverhogingspercentage in 2018
Uw huurverhoging hangt af van het inkomen dat de Belastingdienst over het jaar 2016 heeft vastgesteld.
• Had u in 2016 een inkomen tot € 41.056 ,-? Dan verhogen we uw huur met een percentage van 1,4%.
• Was uw inkomen in 2016 hoger dan € 41.056 ,-? Dan verhogen we uw huur met een percentage van 5,4%.

Voor 1 mei a.s. krijgt u van ons een brief over de jaarlijkse huurverhoging. De huurverhoging gaat in op 1 juli 2018.

* De inkomens van alle personen op uw adres tellen mee. Het inkomen van inwonende kinderen onder de 23 jaar tot € 19.758,- tellen we niet mee..

Waarom verhogen we de huur?
We verhogen de huur om financieel gezond te kunnen blijven. Zo kunnen we ook in de toekomst huurders met een inkomen tot € 41.056,- een betaalbare woning bieden. Door de extra huurinkomsten kunnen we de stijgende bouwprijzen en onderhoudskosten betalen. Ook kunnen we investeren in nieuwbouw en duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van zonnepanelen en gasloos bouwen.

Hoe komt VechtHorst aan informatie over uw inkomen?
Van de Belastingdienst ontvangen we een lijst met namen van huurders met een inkomen boven de € 41.056 ,-. Er staat niet op hoeveel u verdient. We kunnen alleen zien of uw inkomen hoger was dan € 41.056 ,-. Als wij deze gegevens over u hebben ontvangen, dan krijgt u van de Belastingdienst hier een bericht over.

Hoe lang worden mijn inkomensgegevens bewaard?
We mogen uw inkomensgegevens bewaren totdat we de huurverhoging hebben verwerkt. Daarna verwijderen we deze informatie.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging
Op de website checkhuurverhoging.nl kunt u kijken of u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.
U kunt ook zelf controleren of uw huurverhoging klopt. Op de achterkant van de brief vindt u het aantal punten van uw woning. Het puntensysteem voor sociale huurwoningen geeft de kwaliteit van uw woning in punten aan. Elk onderdeel van uw woning, zoals oppervlakte en energiezuinigheid, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. Dit wordt elk jaar opnieuw bepaald.
Op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl) kunt u de maximale huurprijs vinden en de bijbehorende punten. Denkt u dat uw huurverhoging niet juist is? Dan kunt bezwaar maken. Dat kan met een bezwaarformulier dat u kunt downloaden op de website van de Huurcommissie. U kunt ook een bezwaarformulier bij ons op kantoor afhalen.

Het bezwaarformulier kunt u tot 1 juli 2018 naar ons opsturen (Woonstichting VechtHorst, Postbus 10, 7710 AA NIEUWLEUSEN). Op het formulier kunt u vinden welke gegevens u mee moet sturen met het bezwaarformulier.

Ik heb bezwaar gemaakt. En nu?
Als we het eens zijn met uw bezwaar dan passen we de huurverhoging aan. Zijn we het niet eens met uw bezwaar? Dan sturen we uw bezwaar binnen zes weken naar de Huurcommissie. De Huurcommissie vertelt of VechtHorst de huurverhoging volgens de regels heeft uitgevoerd en doet een uitspraak. Zowel wij als u moeten zich aan deze uitspraak houden. Bent u het er toch niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken een uitspraak van de rechter vragen.

Welke huur betaal ik als ik bezwaar heb gemaakt?
Heeft u bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging? En heeft de Huurcommissie nog geen uitspraak gedaan? Dan mag u voorlopig de ‘oude’ huur betalen. Is de Huurcommissie het eens met de huurverhoging? Dan moet u de nieuwe huur betalen en ook het verschil. Het is daarom verstandig om het bedrag dat u (nog) niet betaald, wel achter de hand te houden.

Betaalt u de nieuwe huur niet?
Dan sturen we u binnen zes weken een herinneringsbrief. Dan vragen we u nog een keer om de nieuwe huur te betalen. Wilt u dan alsnog bezwaar maken? Dan moet u zelf voor 1 oktober bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Huurtoeslag
Huurtoeslag kan helpen om de huurkosten te verlagen. Het is de moeite waard om te kijken of u recht heeft op huurtoeslag. Informatie over huurtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.
 VechtHorst op twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL