Prestatieafspraken Gemeente Staphorst ondertekend

Samen met huurdersvereniging Twee Onder Een Kap (TOEK) en Gemeente Staphorst hebben we op maandag 3 december 2018 de jaarafspraken voor 2019 ondertekend. Hierin staan concrete afspraken over onder andere verduurzaming en regulier periodiek onderhoud van sociale huurwoningen.

De jaarafspraken 2019 zijn onderdeel van de prestatieafspraken 2017-2020. Om tot een passende woonkwaliteit in de dorpen en in het buitengebied te komen, zijn er voor 2017 op drie deelthema’s prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, de kwaliteit van de woonomgeving en passende woningbouw. Deze afspraken sluiten aan op de gemeentelijke woonvisie van passende kwaliteit van wonen, betaalbaar wonen en langer zelfstandig wonen.

Verduurzaming en onderhoud
Voor 2019 is afgesproken dat 41 woningen opgewaardeerd worden naar minimaal label B, het op één na zuinigste energielabel voor woningen. VechtHorst verduurzaamt de woningvoorraad door energetische investeringen samen te laten vallen met regulier periodiek onderhoud.

Woonmarkt
VechtHorst, TOEK en gemeente Staphorst willen meer inzicht krijgen in de woonwensen van inwoners in relatie tot de huurmarkt. Hiervoor wordt in 2019 een woonmarkt georganiseerd voor huurders (particulier, VechtHorst of anderszins) en woningzoekenden.

Passende woningbouw
In de periode 2016-2020 voegt VechtHorst 54 sociale huurwoningen toe. Met als doel bouwen naar behoefte en werken naar een passende en duurzame voorraad. Voor 1 juli 2019 streven VechtHorst en gemeente Staphorst naar locaties waar ongeveer 32 woningen toegevoegd kunnen worden. Dat is geen eenvoudige opgave, maar wel van groot belang voor de behoefte van onze inwoners, aldus wethouder Lucas Mulder. ‘Kom met ideeën en locaties voor nieuwe huurwoningen, wellicht zijn er mooie combinaties te maken. Bouwen voor starters, senioren en statushouders is hard nodig’. Robert Waarsing, directeur-bestuurder van VechtHorst, sluit zich hierbij van harte aan: “We staan voor een gezamenlijke uitdaging. Wij willen en kunnen daarbij ook creatief zijn in het vinden van mogelijkheden.”


Foto: De jaarafspraken werden ondertekend door (vlnr) voorzitter Pieter Brattinga van TOEK, wethouder Lucas Mulder van Gemeente Staphorst en directeur-bestuurder Robert Waarsing van VechtHorst

Bekijk de prestatieafspraken met Gemeente Staphorst en huurdersvereniging TOEK.VechtHorst op twitter

Volg ons op Twitter, twitter.com/VechtHorstNL