Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Het jaarlijkse bod is klaar

Elk jaar doen we de gemeenten voor juli een zogeheten bod. Daarin staat wat onze voorgenomen activiteiten zijn voor de komende periode. We baseren ons bod natuurlijk op ons ondernemingsplan. Daarnaast sluiten we in het bod zoveel mogelijk aan op de woonvisies van de gemeenten. Het bod van dit jaar is bijna klaar.

Aan het eind van elk jaar maken we samen met de gemeenten en met huurdersvereniging TOEK concrete afspraken op basis van dit bod, de zogeheten prestatieafspraken. De prestatieafspraken voor dit jaar en ons ondernemingsplan zijn te lezen bij onze beleidsstukken op de pagina Publicaties.