Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English
Over VechtHorst Nieuws en publicaties Laatste nieuws

Buurtbemiddeling in Dalfsen en Staphorst in 2021

Leestijd: 3 min

Een gezamenlijke aanpak voor en door inwoners

Robert Waarsing, directeur-bestuurder VechtHorst: “VechtHorst werkt samen met bewoners en ketenpartners aan wijken en buurten waar het prettig wonen is. Daarom zijn wij ook erg blij dat we in onze regio vanaf 1 januari gaan beginnen met buurtbemiddeling. Landelijk worden met deze aanpak mooie successen behaald. Buren kunnen nu onder begeleiding van een bemiddelaar met elkaar in gesprek gaan. Daarmee willen we voorkomen dat kleine ergernissen uitgroeien tot nare situaties. Daarom is de samenwerkingsovereenkomst buurtbemiddeling tussen de gemeenten Dalfsen en Staphorst, woningcorporatie Vechtdal Wonen, Stichting Welzijn Staphorst, Saam Welzijn en VechtHorst ook zo"n mooi initiatief.”

Gemeenten Dalfsen en Staphorst, woningcorporatie Vechtdal Wonen, Woonstichting VechtHorst, Stichting Welzijn Staphorst (SWS) en Saam Welzijn hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor buurtbemiddeling. Vanaf 1 januari gaan zij samen met de politie buurtbemiddeling organiseren voor inwoners in beide gemeenten. In elke buurt kan het namelijk voorkomen dat bewoners zich ergeren aan het gedrag van hun buren. En als mensen het niet met elkaar kunnen uitpraten, kan een burenruzie zelfs uit de hand lopen. Dit is voor beide partijen vervelend. Met buurtbemiddeling kan in veel gevallen erger worden voorkomen.

Burgemeester Erica van Lente van de gemeente Dalfsen: “Het is belangrijk dat buren hun onderlinge ergernis of geschil zo snel mogelijk samen bespreken. Helaas blijkt in de praktijk soms dat dit niet mogelijk is. Dan kan tussenkomst van een onafhankelijke partij een oplossing zijn. Dit noemen we buurtbemiddeling. Het is mooi om te zien dat we hierin zoveel partners hebben gevonden om samen mee op te trekken”.

Een gezamenlijke aanpak voor en door inwoners
Buurtbemiddeling is vooral toepasbaar bij problemen tussen buurtgenoten in de dagelijkse leefsfeer. Het gaat om situaties die in beginsel te licht zijn voor formeel optreden door politie en/of justitie. Voorbeelden zijn overlast van geluid, huisdieren, kinderen, stank, rommel, roddelen, parkeren, pesterijen en intimidatie. De bemiddeling houdt in dat er een luisterend oor en onafhankelijke gespreksleiding voor de betreffende buren is. Want het is de bedoeling dat de ruziënde partijen zelf samen hun conflict oplossen.

Wethouder Alwin Mussche van de gemeente Staphorst: “Wanneer mensen gezamenlijk een oplossing bereiken voor het conflict is dit doorgaans blijvend opgelost, terwijl een van boven opgelegde oplossing de klacht niet altijd oplost. Een ontevreden klager zal dan telkens opnieuw terugkomen bij instanties. Deze aanpak is een mooi voorbeeld van ‘voor en door bewoners’ en de zelfredzaamheid van onze samenleving”.

Buurtbemiddelaar worden? Meld u aan als vrijwilliger
Buurtbemiddeling gebeurt onder leiding van twee bemiddelaars. Dit zijn goed getrainde vrijwilligers die daarvoor een speciale training hebben gevolgd. De bijbehorende trainingen worden kosteloos aangeboden en er is een onkostenvergoeding mogelijk. Heeft u affiniteit met dit onderwerp en wilt u een steentje bijdragen in het oplossen van conflicten? Meld u dan aan als vrijwilliger. Neem voor het aanmelden en meer informatie contact op met Ivonne Saueressig, coördinator Buurtbemiddeling, via i.saueressig@saamwelzijn.nl of 06 39345740.