Over VechtHorst Nieuws en publicaties Laatste nieuws

In 2022 gelden nieuwe inkomensgrenzen voor passend toewijzen

Leestijd: 1 min

Elk jaar past de overheid de inkomensgrenzen voor passend toewijzen aan.

Wilt u reageren op een woning? Kijk dan in het nieuwe schema Passend toewijzen of u met uw inkomen en huishouden voor de woning in aanmerking komt. In het schema staan de nieuwe inkomensgrenzen die gelden in 2022. Dit schema gebruiken we om woningen in 2022 passend toe te wijzen.

Let op: controleer of uw inschrijfgegevens nog kloppen. Bent u bijvoorbeeld meer of minder gaan verdienen? Dan moet u dat zelf veranderen via ons klantportaal. Als de gegevens niet kloppen wanneer u op een woning reageert, kunnen we u de woning mogelijk niet toewijzen.