Over VechtHorst Nieuws en publicaties

Publicaties

Bewonersnieuwsbrief Bij Ons Thuis

Bewonersnieuwsbrief Bij Ons Thuis augustus 2021
Bewonersnieuwsbrief De Sleuteldrager april 2021
Bewonersnieuwsbrief De Sleuteldrager november 2020

Governance - Beleidsstukken

Ondernemingsplan 2021-2025
Prestatieafspraken 2022 gemeente Staphorst
Samenwerkingsovereenkomst Wonen Dalfsen 2022-2025
Reglement Financieel Beheer en Beleid VechtHorst
Treasurystatuut VechtHorst
Algemene Inkoopvoorwaarden VechtHorst
Inkoop- en aanbestedingsbeleid VechtHorst

Governance - Jaarverslagen

Jaarverslag 2021 VechtHorst
Jaarverslag 2020 VechtHorst
Jaarverslag 2019 VechtHorst
Jaarverslag 2018 VechtHorst
Jaarverslag 2017 VechtHorst

Governance - Visitatie

Visitatierapport VechtHorst 2019
Visitatierapport VechtHorst 2015

Governance - Raad van Commissarissen

Samenstelling RvC en rooster van aftreden 2022
Functieprofiel RvC VechtHorst
Toezichtvisie, toezichts- en toetsingskader
Reglement RvC
Reglement Auditcommissie RvC
Reglement Renumeratiecommissie RvC
Statuten woonstichting VechtHorst

Governance - Integriteit

Integriteitscode
Klokkenluiderregeling
Meer informatie over:
Missie Samenwerkingspartners Laatste nieuws Werken bij VechtHorst