Samenwerkingspartners

Huurdersvereniging TOEK

Huurdersvereniging TOEK behartigt de belangen van onze klanten. Onze klanten kunnen voor een klein bedrag per maand lid worden van de vereniging. Elk jaar overleggen we met TOEK over onderwerpen als huurverhoging, onderhoud en duurzaamheid. TOEK en de klanten hebben belang bij een goede en sterke vertegenwoordiger. De Wet op Overleg verhuurder/huurder faciliteert huurders daarin.

TOEK is bij het invullen van onze maatschappelijke opgave een belangrijke samenwerkingspartner. De vereniging is ook gesprekspartner bij de woonafspraken die we met de gemeenten maken. In 2020 hebben we de samenwerkingsovereenkomst met TOEK vernieuwd. Daarnaast ondersteunen we TOEK bij hun professionele ontwikkeling.

Gemeenten

De gemeenten Dalfsen en Staphorst zijn belangrijke samenwerkingspartners. We werken met hen aan voldoende en beschikbare woningen in de toekomst. Dat gaat bijvoorbeeld over waar we nieuwe woningen kunnen bouwen. En of we bestaande woningen of wijken kunnen vernieuwen of aanpassen. De grenzen van onze huurwoningen raken de grenzen van de gemeentegrond. In onze (woon)afspraken leggen we (jaarlijks) vast wat we willen bereiken.

Collega-corporaties

Met de corporaties in en om ons werkgebied werken we samen aan de uitvoering van onze prestatieafspraken. Dat doen we onder andere in NoWoZo-verband. Dit is een samenwerkingsverband van de corporaties uit Noordoost- en West-Overijssel en Zwolle. Dit zijn Beter Wonen Ijsselmuiden, Delta Wonen,  Openbaar Belang Zwolle, Salland Wonen, Vechtdal Wonen, Wetland Wonen, Woonconcept, Woningstichting SWZ en wijzelf.  

We werken samen om van elkaar te leren en om efficiƫntie te behalen. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld of we aanbestedingen gezamenlijk kunnen doen met een inkoopvoordeel. De coronacrisis heeft de samenwerking onderling versterkt. We beseffen meer dan voorheen dat het belangrijk is om van elkaar te weten wat er speelt. Door met elkaar op te trekken proberen we de focus van de Rijksoverheid ook naar onze woningmarktregio te verschuiven. Een dynamisch spel waar we actief aan meedoen.

Zorg- en welzijnsorganisaties

We werken veel en intensief samen met zorg- en welzijnsorganisaties. Dat doen we omdat we onze klanten een thuis bieden. We kijken nadrukkelijk verder dan alleen de stenen van de woning die we verhuren. We hebben aandacht voor onze klanten. We vinden het belangrijk om te weten wat hen bezighoudt. Dat is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van onze brede rol in de samenleving. 

Wij werken ook samen op andere vlakken zoals bijvoorbeeld op het gebied van daklozenopvang. We ondersteunen de daklozenopvang De Herberg in Zwolle. Meer informatie over De Herberg kunt u vinden op de website: www.herbergzwolle.nl.

Housing First
Op dit moment werken we mee aan een proef genaamd 'Housing First'. Dit doen we samen met het Leger des Heils, LIMOR, RIBW Overijssel, woningcorporatie Vechtdal Wonen en de gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Ommen. Lees hier ons nieuwsbericht over de proef. 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden