Governance

Raad van Commissarissen

Governance - Raad van Commissarissen

Samenstelling RvC en rooster van aftreden 2023
Toezichtvisie, toezichts- en toetsingskader
Reglement RvC
Reglement Auditcommissie RvC
Reglement Renumeratiecommissie RvC
Statuten woonstichting VechtHorst
Functieprofiel RvC 2022
Bestuursreglement Woonstichting VechtHorst